"Little bit of drama?!?" / "Natukene draamat?!?"

12/14/2022

ENG

Speaking of the photoseries "A little bit of drama?!?" one should start with inspiration. As a little music lover, I dabble in different albums/musical styles, because so many melodies can act as a "muse". So some time ago I researched the funky style more thoroughly - both in fashion and in music. That's how the "Funky Soul" album continued to spin. The more I listened, the more I noticed that my head began to make strange jerks, my hips moved in rhythm, and the next moment I was dancing from room to room. A "story" began to emerge. Not to mention the pleasant feeling, the joy of being in the moment. In my mind, I imagined a disco ball, "bling-bling",  blue eyelids - total visual noise and aesthetic "confusion". The disco ball was spinning in my head for several weeks. The only way to get out of this "hypnotic-disco-ball-world" was, of course, the only option - to find and capture all of the aforementioned. Where? There was no long discussion about this - Kopli Couture. The coolest vintage shop in Tallinn. A place with a already existing disco ball , always good music,  cool vibes and an amazing selection of inspiring costumes. And so we "moved in" - me, 2 models - Anni and Nicole, makeup artist Liis, video master Ülle. Boutique was also open to shoppers. So we tried to be as less disturbing as possible. Anyway - we gave that disco ball a metaphorical spin and made a little drama. 

Behind-the-scenes here: https://www.youtube.com/watch?v=JYa_P5DzS84&t=86s


EST

Rääkides pildiseeriast  "Natukene draamat?!?" tuleks alustada inspiratsioonist. Nimelt väikese melomaanina tuuseldan erinevates albumites/muusikastiilides, sest nii mõnigi meloodia võib "muusana" mõjuda. Nii ma uurisingi mingi aeg tagasi põhjalikumalt funky stiili - seda nii moes, kui ka muusikas. Nii jäigi ketrama pikemalt "Funky Soul" album. Mida rohkem kuulasin, seda enam täheldasin, et pea hakkab kummalisi jõnkse tegema, puus rütmis liikuma ja järgmisel hetkel kulgesin tantsides toast-tuppa. Hakkas tekkima mingi "lugu". Rääkimata mõnusast fiilingust, hetkesolemise rõõmust. Vaimusilmas kujutasin ette diskokuuli, "bling-blingi"-i, potisiniseid silmalaugusid - totaalset visuaalset müra ja esteetilist segadust. Diskokuul minu peas keerles tubli mitu nädalat. Ainus võimalus sellest "hüpnootilisest-diskokuuli-maailmast" väljuda oli mõistagi ainus variant - kõik see eelmainitu leida ja jäädvustada. 

Kus jäädvustada? Selles osas polnud pikka arutelu - Kopli Couture.
Koht kus diskokuul laes, alati hea muusika, "vibe" missugune ja võrratu valik inspireerivaid kostüüme. Ja nii me "sisse kolisimegi" - mina, 2 modelli - Anni ja Nicole, meigikunstnik Liis, videomeister Ülle. Arvestades, et butiik oli avatud ka poodlejatele, üritasime võimalikult vähe häirivad olla. Igaljuhul - lükkasime selle diskokuuli metafoorselt keerlema, panime puusa nõksuma ja tegime natuke draamat. 

Telgitagustest siit: https://www.youtube.com/watch?v=JYa_P5DzS84&t=86s


Foto/idee/stilistika: Erika Tuulik @erikatuulik_photography

Video: Ülle Leissoo, MUAH: Liis Hindriks, Kostüümid/koht: Kopli Couture, 

Modellid: @annikruuse, ja @nicolemklais