Fotoprojekt "ÜKSILDUS ei küsi vanust"

Photoproject "LONELINESS has no age"

COMING SOON!

Fotoprojekt "ÜKSILDUS ei küsi vanust" on lugu märkamisest - koos märkamisest. 

Märgates inimest, kes vaatab hommikul peeglist vastu. Märgates inimest, kes on kõrval.      Me kõik oleme erinevad, nagu ka meie üksildus. On neid, kes väidavad, et seda tunnet ei eksisteeri ja neidki, kes vaatavad hommikul peeglisse, manades ette oma parima naeratuse, haarates kaasa sobivaima maski, et suuta järjekordne tööpäev õhtusse veeretada. Kas julgeme olla piisavalt tugevad, et seda tunnet iseendas märgata? Kas meis on piisavalt julgust, et märgata kõrvalseisja üksildust või on lihtsam ignoreerida ning passiivseks kõrvalseisjaks jääda, sest nii tundub olevat lihtsam?

***

The photo project "LONELINESS has no age" is a story about noticing - noticing together.

Noticing the person looking in the mirror in the morning. Noticing the person next to him.  We are all different, and so is our loneliness. There are those who claim that this feeling does not exist and there are those who look in the mirror in the morning, putting on their best smile, grabbing the most suitable mask to be able to roll another working day into the evening. Do we dare to be strong enough to notice this feeling in ourselves? Do we have enough courage to notice the loneliness of an outsider or is it easier to ignore and remain a passive bystander because it seems easier that way


Projekti autor /Author of the project: Erika Tuulik

Fotolugude autorid/Authors of photostories: Reet Sau, Kalle Toom, Anneli Ivaste, Alena Shminke, Greta Sauter, Edgar Laksa, Merja Roostalu, Gerda-Liz Põdersoo, Lembe Aasorg, Sten Martin, Jevgeni Raudsepp, Meelis Heli, Kris Moor, Jan Erik Praks, Andre Joosep Arming, Sanna Larmola, Helis Hämarsalu, Marilyn Rebane, Margus Metsaäär, Katrin Vaht, Aljona Tubaleva, Veiko Pill, Toivo Tenno, Andra Rahe, Liis Murro, Ketlin Peterson, Kalmer Lehepuu, Arvo Säilev, Jukka Halme, Erika Tuulik

Projekt on valminud koostöös Peaasi.ee.

Projekt instagramis/project in instagram @yksildus

Võtan kardina eest ja saadan su ära. Saadan ära selle kutsumata külalise, kes mingil hetkel ootamatult mu välisuksel seisis. Silmis hale, abivajav ning pisut manipuleeriv pilk. Tulles mu ellu samm-sammu haaval ja keeldudes sealt lahkumast. Tõmmates alla rulood, värvides lae mustaks ning pannes telefoni vaikuse peale. Meie aastatepikkune sõprus on olnud kompromisside jada, jõudes nautida nii mõrumagusat romantikat, kui ka poeetiliselt inspireerivat kurbust. Vaid meie kaks - otsides tingimusteta armastust ning karjaloomana kohta kuhu kuuluda. Otsides vabadust kuuluda tingimusteta, eeldusteta, kõikide standardite kiuste. Olla oodatud kõikide oma kriimude ja mõlkidega, ebatäiuslikult täiuslikuna. Leides iseenda, kuhu alati kuuluda. Tingimusteta. Võtan kardina eest.

***

I'll pull the curtain and send you away. I send away an uninvited guest, who at a point in time unexpectedly stood on my doorstep. With a pitiful, needy and slightly manipulative look in his eyes. Coming into my life step by step and refusing to leave. Pulling the curtains together, painting the ceiling black and setting the phone on silent. Years of friendship full of a series of compromises, while managing to enjoy both bittersweet romance and poetically inspiring sadness. Just the two of us – hunting for unconditional love and a place of belonging as a heard animal. To be welcomed with all your scratches and bruises, imperfectly perfect. Finding myself, where you always belong. No strings attached. I pull back the curtain.

ONGOING PROCESS

Täname kõiki toetajaid! Thank you to all supporters!