ENG

My "photomania" began in a distant childhood, when I first got some magic next to my uncle - when an image appeared on paper. The excitement of a former "soapbox" led to digital photography and then back to analog photography. Photography has taken me out of Estonia with my backpack. Traveling through unfamiliar streets - to capture sincere and unique emotions / moments. I studied photography in Estonian Photography School and Estonian Art Academy Open Academy and participated in various workshops.

Photography is my dialogue with the world - my silent communication. It is an opportunity to notice, feel and convey your observations and thoughts without words - in turn, creating a dialogue with the viewer of the image through the captured.


EST

Minu "fotomaania" sai alguse kauges lapsepõlves, kui esimest korda sain (onu kõrval uudistades) osa maagiast - kui paberile ilmus kujutis. Lummav! Põnevus viis kunagisest "seebikarbist" digifotograafiani ja mingil hetkel tagasi analoogfotograafia juurde. Fotograafia on mind viinud seljakotiga Eestist välja. Reisides minimalistlikult ja üksi läbi tundmatute tänavate - jäädvustada siiraid ja kordumatuid emotsioone/hetki. Olen õppinud fotograafiat Eestifoto koolis, Eesti Kunstiakadeemia Avatud Akadeemias ning osalenud erinevates töötubades. Fotograafia on minu dialoog maailmaga - minu vaikne suhtlus. See on võimalus oma tähelepanekuid ja mõtteid sõnadeta märgata, tunnetada ja edasi anda - omakorda läbi jäädvustatud dialoogi luues pildi vaatajaga.